http//thantai.vsite.tk
Chúc Mừng Năm Mới
Hướng dẩn úp ảnh
Tác giả: thantai (30.08.2018 / 15:31)
Bạn vào => cá nhân rồi vào => Album hình ảnh => tiếp đến => tạo Album (tên album ) sau khi tạo tên album xong ấn vào tên Album đó rồi tải ảnh lên
Sim 11số chuẩn bị đổi thành 10số
Tác giả: thantai (16.08.2018 / 21:10)
Với nhà mạng Vinaphone
Đầu số 0123 > sẽ chuyển thành 083
Đầu số 0124 > sẽ chuyển thành 084
Đầu số 0125 > sẽ chuyển thành 085
Đầu số 0127 > sẽ chuyển thành 087
Đầu số 0129 > sẽ chuyển thành 080
Với nhà mạng Mobifone
Đầu số 0120 > sẽ chuyển thành 070
Đầu số 0121 > sẽ chuyển thành 071
Đầu số 0122 > sẽ chuyển thành 072
Đầu số 0126 > sẽ chuyển thành 076
Đầu số 0128 > sẽ chuyển thành 078
Với nhà mạng Viettel
Đầu số 0162 > sẽ chuyển thành 032
Đầu số 0163 > sẽ chuyển thành 033
Đầu số 0164 > sẽ chuyển thành 034
Đầu số 0165 > sẽ chuyển thành 035
Đầu số 0166 > sẽ chuyển thành 036
Đầu số 0167 > sẽ chuyển thành 037
Đầu số 0168 > sẽ chuyển thành 038
Đầu số 0169 > sẽ chuyển thành 039
Nhà mạng Gtel (Beeline)
Đầu số 019 > sẽ chuyển thành 059
Nhà mạng Vietnamobile
Đầu số 018 > sẽ chuyển thành 05
Hãy kiểm tra số điện thoại mới của bạn sẽ thay đổi thế nào và chuẩn bị sửa đổi thông tin liên hệ nhé!
Youtube
Nhập tên video muốn tìm: